Klara Vogue Polska

New production for Vogue Polska December issue shoot by Marcin Kempski and style by Karolina Gruszecka.

Make up by Aneta Kostrzewa.

Location: Powsin, Poland

Klara Vogue Polska
Klara Vogue Polska
Klara Vogue Polska
Klara Vogue Polska
Klara Vogue Polska
Klara Vogue Polska
Klara Vogue Polska